Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Balance, harmony and inner-peace

GROW Modellen

Grow-modellen (eller prosess) er en enkel metode for målsetting og problemløsning. Den ble utviklet i Storbritannia og ble brukt mye i bedriftens coaching i slutten av 1980 og 1990-tallet.

Grow modellen kan brukes hjemme med familien, på jobb og for seg selv.

GROW Fire Stadier

G- Goal ( Mål) : Målet er endepunktet, hvor du ønsker å være. Målet skal være realistist og tidbegrense.

R- Reality ( Nåsituasjon): Dagens virkelighet er der du er nå. Hva er problemene, utfordringene dine?

Hvor langt er du borte fra dine mål? 

O- Obtacles/ Options ( Hindringer /Muligheter): Det vil være hindringer som stopper deg fra der du er nå til hvor du ønsker å være. Hvis det var ingen hindringer ville du allerede har nådd dine mål.

Options ( Muligheter): Når hindringer er identifisert, skal du finne flere måter å håndtere dem og hvordan du kommer deg videre. Der begynner du å jobbe med de alternativene. 

W-Way /Will /Forward ( Veien Videre/ Handling) : Du trenger å finne alternativene for å komme deg videre til handling . I denne trinn skal du inn i målet ditt. Denne er veien å gå.

0