YLDVEISS personal website

LifeTime by YldveisS
          Art Glass & Lifestyle

GROW Modellen

Grow-modellen (eller prosess) er en enkel metode for målsetting og problemløsning. Den ble utviklet i Storbritannia og ble brukt mye i bedriftens coaching i slutten av 1980 og 1990-tallet.

Grow modellen kan brukes hjemme med familien, på jobb og for seg selv. 

                                     GROW SUCCESS 

                              PARTNERSHIPS  

                         GROW YOURSELF UP